Bedrijven kiezen bij het oplossen van procesmatige problemen vaak voor het toepassen van businesstools oftewel bedrijfssoftware. Standaardisatie en efficiency zijn hierbij vaak de sleutelwoorden. Praktijkcases tonen aan dat het rendement van software aanzienlijk stijgt als men de omgeving mee optimaliseert (integrale aanpak). Helaas focussen veel bedrijven zich nog alleen op de software (enkelzijdige interventie) en niet op integratie met de organisatie.

Veel enkelzijdige softwareprojecten kosten meer dan begroot en duren langer. Vele oorzaken liggen hier ten grondslag aan. Het belangrijkste knelpunt is “de aansluiting met de organisatie”.

In organisaties zijn strategie, structuur, cultuur en middelen (bedrijfssoftware) integraal verbonden met elkaar. Bij het optimaliseren van één van de 4-variabele leidt dit tot verstoring van de andere drie, dit veroorzaakt vermindering van de efficiency.

Balance 4 Business(B4B) focust zich op het optimaal laten werken van de software en daarmee ook op de afstemming met de organisatie. B4B gebruikt hierbij haar kennis van de noodzakelijke wetmatigheden tussen de 4-variabelen. Uitgangspunt hierbij is het ambitieniveau dat de klant heeft met de bedrijfssoftware.

De B4B-methodiek wordt weergegeven in bijgevoegd figuur. Dit figuur maakt duidelijk dat integrale toetsing van de processen meerzijdig is. Het gewenste ambitieniveau is de KPI van de doelstelling.

B4B verschaft u met deze methodiek inzicht in de noodzakelijke integrale aanpassingen die u het gewenste ambitieniveau opleveren. Deze manier van werken maakt dat uw software investering onderbouwd, afgebakend, transparant en succesvol is.