Projectmatige werkende bedrijven zoals: softwareleveranciers, gebruiken een standaard projectmanagementmethodiek voor hun klanten. Hierbij wordt aangegeven dat de aanpak gebaseerd is op de branche waarin de klant werkzaam is.

Echter, hierbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat ieder bedrijf uniek is en er sterke verschillen zijn in absorptievermogen* en cultuur tussen bedrijven maar ook tussen de interne klantafdelingen.

Balance 4 Business (B4B) gaat uit van die onderlinge verschillen en past een projectaanpak toe die afgestemd is op de uniekheid van de klant. Om tot die klant specifieke aanpak te komen voert B4B een aangepaste analyse uit, conform de B4B-methodiek, voorafgaand aan het project. Op deze manier kan de projectaanpak afgestemd worden op de diverse afdelingen. Dit betekent dat de benodigde kennis en aanpak afgestemd is op wat medewerkers aankunnen. Op deze manier gaat de softwareverandering niet frustreren maar motiveren.

Deze aanpak heeft een 3-ledig doel namelijk:

  • Doordat de softwaretools sneller rendement en toegevoegde waarde gaan leveren worden medewerkers enthousiast en gaan fungeren als interne ambassadeurs;
  • Ieder bedrijf heeft iets unieks in haar organisatie. Dit unieke zorgt vaak voor concurrentie onderscheidend vermogen. Juist dit dient bewaard en versterkt te worden met de software-oplossing; 
  • Medewerkers zijn vaak gesteld op hun eigen werkwijze en de hierbij gebruikte tools. Via de vooraf uitgevoerde analyse komen de valkuilen aan het licht. Door de valkuilen op te nemen in het projectplan wordt er bewust gestuurd op verandering .

De B4B projectmanager baseert zijn aanpak zoals aangegeven op de uitgevoerde analyse die hem o.a. een beeld geeft van het absorptievermogen van betrokken afdelingen en de te ondervinden weerstanden. Op basis van deze analyse bouwt de projectmanager zijn unieke aanpak op. Hierbij maakt hij gebruik van de projectbibliotheek binnen B4B die bestaat uit diverse standaard projectmethodieken (statisch en flexibel) zoals: PRINCE2, PMBOK, IPMA, NCB, Agile en Scrum.

B4B projectmanagement creëert op deze manier een unieke aanpak, geschreven en passend op de klant z’n mogelijkheden en cultuur.

Bent u geïnteresseerd in deze dienst of wat B4B voor uw organisatie zou kunnen betekenen. Neem dan contact met ons op voor vrijblijvende informatie. Contact opnemen kan via telefoonnummer: 036-5359343 of via ons contactformulier.

* Absorptievermogen is de mate waarin mensen, afdeling en/of organisatie in staat zijn om effectief te veranderen.