Als ondernemers wilt u altijd beschikken over een dashboard waarmee de organisatie gestuurd kan worden. Balance 4 Business (B4B) voert hiervoor een businessscan uit, die inzicht geeft in de architectuur van uw organisatie. Hierbij maken wij gebruik van onze manier van kijken (B4B-Methodiek) wat u een bedrijfskundig beeld geeft van uw organisatie.

Deze scan bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Visie, missie (doelstellingen) en strategie van uw organisatie;
  • Huidige gebruikte stuurmechanismen (informatiedragers);
  • Huidige knelpunten;
  • Het gewenste ambitieniveau die bedrijfssoftware dient te realiseren;
  • De zwakke schakels in de organisatie m.b.t. het gebruik van de bedrijfssoftware.

Bovenstaande levert een bedrijfskundig advies op v.w.b. inrichting van de organisatie (structuur en cultuur), gebruik van software en informatiedragers. Dit advies gaat voor een integrale aanpak en niet voor een symptoombestrijding.

Afhankelijk van u gewenste ambitie met software gebruikt B4B een ICT-ambitiematrix. Met deze matrix ontwikkelt u een ICT strategie, die gericht op het behalen van uw business doelstellingen.

Balance 4 Business laat via een business architectuurscan ervaren of uw organisatie in balans (stuurbaar) is, aansluit op uw ambitie en u de juiste informatie hiervoor aangeleverd krijgt.

Bent u geïnteresseerd in deze dienst of wat B4B voor uw organisatie zou kunnen betekenen. Neem dan contact met ons op voor vrijblijvende informatie. Contact opnemen kan via telefoonnummer: 036-5359343 of via ons contactformulier.