U kent het wel, u zit in een samenwerking met andere aannemers en zij hebben bedrijfssoftware waarmee ze projecten online volgen en direct kunnen anticiperen op bedreigingen. Daarnaast zijn ze instaat om via een digitaal platform te communiceren met hun bouwpartners en klanten.

Dit is wat u ook wilt voor uw eigen bedrijf. Uw bestaande software is aan vervanging toe en daar gaat u wat aan doen. U wendt zich tot een aantal softwareleveranciers en op basis van allerlei verwachtingen maakt u een keuze maken na een gehouden inventarisatie.

Bovenstaande sluit aan wat een overgroot deel van kopers doet. Kijkend naar de afgelopen decennia zijn er flink wat discussies gevoerd tussen softwareleveranciers en kopers over verwachtingen. Hierdoor verliezen bedrijven hun enthousiasme over de aangekochte software en gaat men onder embargo ermee werken, waarbij de oude Exceltools gehandhaafd blijven.

Balance 4 business (B4B), pakt dit anders aan. Wij werken met het 3-stapszekerheidsinstrument waarbij de softwarekoper op 3-niveaus zekerheid kan krijgen over zijn software aanschaf.

Dit instrument is samengesteld op basis van jaren ervaring met de aanschaf van bedrijfssoftware.  Daarnaast is gebruik gemaakt van de wetmatigheid over “hoe om gegaan wordt met onzekerheid” uit onderzoek van professor Hofstede. Het instrument biedt kopers op de volgende niveaus zekerheid vooraf aanschaf van de software:

Analyses ter bestrijding van onzekerheid

  1. Impactanalyse, de nadruk ligt op functionele fit en organisatorische knelpunten i.c.m. met mogelijke aanpassingen;
  2. Procesanalyse, de nadruk ligt op het toetsen van gebruikersgemak, een beeld krijgen van de innovatiegraad en commitment van de gebruikers;
  3. Toepassingsanalyse, de nadruk ligt op het toetsen hoe de tool in de praktijk presteert, de manier van ondersteuning van de leverancier en de aansluiting binnen uw organisatie.

Uiteraard bepaalt u zelf wanneer u genoeg zekerheid heeft om de investering uit te voeren. Hierbij betekent meer zekerheid voor aanschaf een grotere voorinvestering. Waarbij het duidelijk is dat een goede werkvoorbereiding zichzelf terugverdiend.

Bent u geïnteresseerd in deze dienst of wat B4B voor uw organisatie zou kunnen betekenen. Neem dan contact met ons op voor vrijblijvende informatie. Contact opnemen kan via telefoonnummer: 036-5359343 of via ons contactformulier.