Veel organisaties zetten bedrijfssoftware c.q. businesstools in als oplossing voor allerlei interne- en externe redenen. Hieronder een aantal redenen die vaak dienen als motivatie voor de aanschaf van software:

  • Verbeteren van interne efficiency en -effectiviteit;
  • Meegaan met samenwerkingsvraagstukken uit de markt;
  • Creëren van externe flexibiliteit en bereikbaarheid;
  • Vergroten van concurrentie onderscheidend vermogen;
  • Vervangen van oude software a.g.v. stoppen onderhoud;
  • Afscheid nemen van maatwerksoftware;
  • Vergroten van imago factor.

Softwaretechnologie wordt naast bovenstaande redenen ook steeds meer ingezet om de organisatie sneller te kunnen laten reageren op kansen en bedreigingen uit de markt.

Software technologie, bepaalt voor een deel de flexibiliteit van uw organisatie. Echter, het aanpassend vermogen (absorptie) is nog sterker gerelateerd aan de ambitie, structuur en cultuur van uw organisatie.

Nieuwe ambitie met softwaretechnologie is vaak de koevoet die de organisatorische fundering helpt om mee te veranderen. Dit mee bewegen van de organisatie wordt sterk bepaald door de absorptie (verandervermogen) van de organisatie.

Balance 4 Business (B4B) helpt ondernemers, bij het verkrijgen van inzicht in de noodzakelijke ondersteunende organisatorische fundering, bij software veranderingen. B4B maakt hierbij gebruik van de logica die bestaat tussen de verschillende ambitiefasen met ICT en organisatorische fundering.

Het verkrijgen van inzicht in de benodigde veranderingen kan op 2 niveaus geschieden namelijk:

  1. Inzicht in veranderingen middelengebruik (middelen roadmap)
  2. Inzicht in integrale veranderingen (integrale roadmap)

B4B geeft u via een zgn. ICT-roadmap aan, hoe u uw ambitie met businesstools kan effecturen.

Bent u geïnteresseerd in deze dienst of wat B4B voor uw organisatie zou kunnen betekenen. Neem dan contact met ons op, voor vrijblijvende informatie. Contact opnemen kan via telefoonnummer: 036-5359343 of via ons contactformulier.