Onze missie is afgestemd op onze visie, wat bedrijfssoftware voor uw organisatie betekent en kan gaan betekenen. Immers, bedrijfssoftware is gereedschap waarmee. naast efficiency en effectiviteit, ook gestreefd kan worden om klanten te ontzorgen en daarmee te binden.

Balance 4 Business (B4B) realiseert haar missie vanuit een pragmatische en onderbouwde B4B-methodiek, waarbij wij ons committen aan het resultaat van onze klanten. Wij doen het gewoon.

Statements:

B4B haalt haar bestaansvoorwaarden uit het feit dat klanten behoefte hebben aan begeleiding, realisatie en verandermanagement bij het realiseren van hun ambitie met businesstools.

Wij werken voor klanten die bewust kiezen vanuit een ambitie die nastreven met bedrijfssoftware. Hierbij zijn klanten zich bewust dat optimalisatie en/of vernieuwing, van bedrijfssoftware, organisatorische aansluiting vereist.

B4B analyseert hoe uw organisatie haar bedrijfssoftware benut en welke ICT-ambitie met bedrijfssoftware bij u past.

B4B verschaft u, voor de aankoop van nieuwe bedrijfssoftware, inzicht in de organisatorische valkuilen en kansen.

Balance 4 Business geeft u inzicht in de manier waarop uw organisatie doorgroeit naar een onderneming die haar bedrijfssoftware maximaal benut en flexibel reageert op veranderingen.

Missie:

Balance 4 Business is met haar aanpak uw bedrijfskundige die de aansluiting tussen uw organisatie en uw businesstools realiseert.