Balance 4 Business (B4B) is een bedrijfskundige kennisorganisatie gespecialiseerd in het zo optimaal mogelijk gebruik maken van bedrijfssoftware (businesstools).

Bedrijfssoftware wordt veelal ingezet ter realisatie van één of meerdere onderstaande doelstellingen:

  • Kostenbesparing;
  • Efficiency en effectiviteit;
  • Ketenintegratie, imago en concurrentie onderscheidend vermogen;
  • Fusies, overnames, samenwerken en reorganisaties;
  • Veranderende manier van werken en cultuurinterventie;
  • Flexibiliteit voor wat betreft veranderingen in de markt, regelgeving, etc.

Bovenstaande doelstellingen worden gerealiseerd door onderstaande interventies:

  • Optimalisatie (vergroten gebruik software) i.c.m. aanpassen organisatorische fundering;
  • Implementatie (vernieuwen van software) i.c.m. aanpassen organisatorische fundering.

Optimaal gebruik maken van bedrijfssoftware vraagt om een persoonlijke en intensieve begeleiding. B4B doet dit op een business partnership geënte manier, waarbij onze focus ligt op de bedrijfskundige aansluiting van uw organisatie op uw bedrijfssoftware.

B4B is daarbij anders dan haar concurrenten. Wij beperken ons niet alleen tot de te gebruiken softwaretools. B4Bj laat u zien dat de verschillende ambitieniveaus, die u kunt nastreven met uw tools, ondersteund worden door specifieke organisatorische funderingen. Wij roepen niet zomaar wat! B4B zet wetmatigheden in die bestaan tussen uw tools, structuur, strategie en cultuur versus uw ICT-ambitie met bedrijfssoftware.

De afgelopen 20 jaar besefte steeds meer opdrachtgevers dat alleen aandacht geven aan hun software onvoldoende was om hun doelstellingen te bereiken.

B4B gebruikt een methodiek die gebaseerd is op de logische verbanden die bestaan tussen de verschillende ICT-ambitieniveaus met bedrijfssoftware en organisatorische inrichting(fundering). Zie de pagina B4B-methodiek.

Onze werkwijze is uniek en wordt onderschreven door onze klanten. Meer weten over onze werkwijze en waar wij voor staan. Neem vrijblijvend contact met ons op via ons telefoonnummer 036-5359343 of via ons contactformulier.