De ruggengraat van Balance 4 Business (B4B) wordt gevormd door meerdere kennispartners die een gezamenlijke visie uitdragen.

De kracht van de samenwerking zit in de bundeling van kennis en ervaring die iedere kennispartner meebrengt. Vanuit deze gezamenlijke visie is onze manier van werken ontstaan.

B4B kennispartners zijn zelfstandigen die over jarenlange ervaring beschikken met het optimaliseren en implementeren van bedrijfssoftware/businesstools.

B4B is een organisatie waar mensen de ruimte hebben zichzelf te ontwikkelen. Om dit te faciliteren is onderstaand groeimodel opgezet met als doel om het beste uit de mens naar boven te halen.

De instap in dit model is variabel en afhankelijk van wat men aan kennis, ervaring en netwerk meebrengt. 

B4B past in haar projecten de “one way shopping” formule toe. Hierdoor is B4B het aanspreekpuntpunt voor de klant. De zelfstandige kennispartners participeren in projecten van B4B, volgens de opgezette B4B-aanpak. Zij acteren zelfstandig op basis van afgesproken opleverpunten.