Strategie is de weg die Balance 4 Business (B4B) aflegt om haar missie te realiseren. Hierbij wil B4B de organisatie zijn die haar klanten helpt om hun bedrijfssoftware onderdeel te laten worden van hun businessplan.

Voor B4B betekent dit het volgende:

Businesstools perspectief

  • Inzet van bedrijfssoftware als onderdeel van uw businessplan;
  • Bedrijfssoftware inzetten vanuit ambitie;
  • Bedrijfssoftware inzetten voor interne efficiency maar ook voor ontzorging klanten.

Bedrijfskundig perspectief

  • Bedrijfssoftware integreren in strategie, structuur en cultuur van de organisatie;
  • Iedere ambitieniveau software excelleert op een eigen organisatie samenstelling;
  • De juiste fundering bepaalt het optimale rendement van de gebruikte bedrijfssoftware.

B4B gebruikt in haar strategie de B4B-methodiek. Dit is onze bedrijfskundige manier van kijken, waarbij we uit gaan van de wetmatige logica tussen de ICT-ambitie met bedrijfssoftware en de ondersteunende organisatorische fundering [1]. Deze manier van kijken stelt ons in staat om u gefundeerd te kunnen adviseren of te begeleiden bij optimalisatie of implementatie van uw bedrijfssoftware.

De B4B-methodiek i.c.m. toegepaste/praktische ervaring zorgt ervoor dat Balance 4 business de ambitie met software bij haar klanten realiseert.


[1] Deze methodiek is ontwikkeld vanuit de praktijk en heeft zich in de afgelopen 10 jaar bewezen. De gebruikte logica in de methodiek is getoetst en onderdeel van een onderzoeksprogramma.