De komende decennia gaan organisaties zich steeds meer bezig houden met het verbeteren/optimaliseren van hun automatisering met bedrijfssoftware /businesstools. De behoefte hiervoor komt voort uit:

  • Minder beschikbaar personeel;
  • Toename ketenintegratie a.g.v. nieuwe manieren van werken (o.a. BIM);
  • Behoefte aan het creëren van onderscheidend vermogen t.o.v. concurrenten;
  • Toepassen ontzorgingsstrategieën van klanten en transparantere samenwerkingsverbanden;
  • Toenemende behoefte aan flexibiliteit a.g.v. snellere marktveranderingen;
  • Snellere vervangingsstrategieën door kortere levensduur van de software;
  • Veranderende markten en -werkomstandigheden (crisissituaties, etc.)

Traditioneel werd het vernieuwen/optimaliseren van businesssoftware gezien als een noodzakelijk kwaad. Deze projecten werden enkelzijdig ingestoken, vaak zonder doelstelling en kennis van de impact op de organisatie. Softwareprojecten werden uitgevoerd vanuit een vervangingsbehoefte.

De succesvolle organisaties van de toekomst zijn;

Die organisaties die snel kunnen anticiperen op kansen en bedreigingen in hun omgeving.

Waarbij de geïntegreerde businesstools de flexibiliteit bezitten om de veranderingen te volgen.

De randvoorwaarden hierbij zijn dat, naast de businesstools, ook de organisatie zich flexibel en snel kan aanpassen (absorptievermogen) aan de veranderende werkmethodes.

Het succes om zich snel aan te passen zit niet alleen in de hoeveelheid beschikbare functionele tool mogelijkheden maar ook in aansluitende organisatiestrategie, -structuur en -cultuur.

Concreet:
succesvolle organisaties zijn bedrijven die hun ambitie met bedrijfssoftware afstemmen op hun absorptievermogen en daar actief op sturen.