Balance 4 Business (B4B) voelt zich thuis in alle branches en sectoren ondanks dat werkmethodes in sectoren verschillend kunnen zijn.

De oorzaak dat B4B in alle sectoren actief is komt doordat B4B gebruik maakt van wetmatigheden die in iedere organisatie aanwezig zijn. Dit zijn wetmatigheden die aanwezig zijn tussen de ICT-ambitie en de organisatorische inrichting (fundering). 

Immers, alle organisaties zijn opgebouwd uit dezelfde bouwstenen waarbij  bedrijfssoftware ingezet wordt met een bepaalde ambitie. Door gebruik te maken van de wetmatige fundering die past bij een ICT-ambitie, kan het rendement van de investering gemaximaliseerd worden.

Bijgevoegde afbeelding visualiseert de integraliteit tussen de organisatorische variabelen.

  • Strategie, af te leggen weg die de doelstellingen van de bedrijfsmissie dient te realiseren;
  • Structuur, stuurt de manier van werken bij het nastreven van de doelstellingen;
  • Cultuur, gemeenschappelijk gedrag en de normen en waarden die mensen tentoonspreiden;
  • Middelen, bedrijfssoftware dat aansluit op gedrag, structuur en strategie organisatie.