Meer realiseren met businesstools

Meer doen met minder. Of zaken slimmer organiseren. Veranderen onder invloed van  politieke kleuren.

Deskundigen zijn het eens over het feit dat de wereld steeds kleiner en dus sneller wordt en daarmee ook de behoefte aan informatie verandert. Dit geldt ook voor de wisselende kabinetten van verschillende kleuren. Ieder kabinet heeft zijn eigen doelstellingen en daarmee zijn eigen behoefte aan informatie. Op basis van deze informatie vindt besluitvorming plaats.

Overheidsinstellingen dan ook geconfronteerd met sterk wisselende informatievragen als gevolg van wisselende centrale overheden. Om deze vragen te kunnen beantwoorden dient de organisatie zo ingeregeld te zijn, dat informatie snel vastgelegd, bewerkt en opgevraagd kan worden.

Balance 4 Business (B4B) is er voor zowel overheids- als semi-overheden.  Binnen de publieke sector wordt veel geëist van het verandervermogen van de betreffende organisatie.

Kijkend naar zorg en onderwijs is er een sterke groei naar zelfstandigheid in combinatie met eigen begrotingen. Waarbij de zorg overstapt van centrale naar decentrale zorg. Deze instellingen worden geconfronteerd met veranderende processen en – cultuur. Businesstools worden ingezet door management (bijvoorbeeld patiëntendossier) om de vereiste flexibiliteit en transparantie te realiseren.

B4B zorgt samen met het management voor een juiste mix tussen businesstools en organisatorische fundering. B4B analyseert vooraf de gewenste ambitie met businesstools en spiegelt deze op de organisatie. Hieruit volgen knelpunten die de performance van tools in de weg staan. De instelling kiest voor de aanpassingen die haar aanstaan en B4B coördineert het verandertraject.

Indien vernieuwing van tools noodzakelijk is selecteren wij aan de hand van uw PvE een aantal businesstools, waaruit uw een keuze kunt maken.

De gekozen businesstool dient uw ambitie waar te maken is beoordeeld op functionele afdekking, gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit. Om tot een eventuele juiste aanbeveling van een businesstool te komen zetten een selectie instrument in die u zekerheid kan bieden op 3-niveaus.

Na uw keuze begeleiden wij de implementatie voor u in de rol van project- en verandermanager. Hierbij als tegenhanger fungerend voor de softwareleverancier. Tenslotte zetten wij een beheeromgeving op waarmee u de nieuwe manier van werken vastzet in uw organisatie.

Balance 4 Business (B4B)

B4B maakt gebruik van een verandermethodiek die zich bij meerdere organisaties bewezen heeft. Onze specialisten zijn actief geweest in de publieke sector, begrijpen uw problemen en lossen deze integraal op. Op deze manier verdwijnen uw problemen en symptoombestrijding vermeden.