Meer realiseren met businesstools

Meer doen met minder. Of zaken slimmer organiseren. Veranderen, oftewel inspelen op kansen en bedreigingen. Deskundigen zijn het over veel zaken niet eens maar wel over het feit dat de wereld steeds dynamischer en dus sneller wordt. Informatie gaat hierbij een steeds belangrijkere rol spelen. Bedrijven die in staat zijn om hun organisatie snel aan te passen aan gewenste veranderingen zijn dan ook de toekomstige winnaars.

Binnen de industrie betekent dit slimme businesstools inzetten waardoor u sneller en beter inzicht heeft in uw projecten. Deze tools geven transparantie bij samenwerkingsverbanden en geven u toeleveranciers inzicht in uw voorraadbehoefte.De juiste informatie op de juiste tijd is hierbij van essentieel belang. 

Balance 4 Business (B4B) zorgt samen met u voor de juiste mix tussen slimme softwaretools en een aansluitende organisatorische fundering. Deze fundering zorgt ervoor dat uw dure softwaretools gaan werken. B4B analyseert uw gewenste ambitie met softwaretools en spiegelt deze op uw organisatie. De knel- en actiepunten reflecteren wij aan u en u kiest de aanpassingen die u acceptabel vindt, waarna wij de uitvoering coördineren.

Indien vernieuwing van tools noodzakelijk is selecteren wij aan de hand van uw PvE een aantal businesstools, waaruit uw een keuze kunt maken.

De gekozen businesstool dient uw ambitie waar te maken is beoordeeld op functionele afdekking, gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit. Om tot een eventuele juiste aanbeveling van een businesstool te komen zetten een selectie instrument in die u zekerheid kan bieden op 3-niveaus.

Na uw keuze begeleiden wij de implementatie voor u in de rol van project- en verandermanager. Hierbij als tegenhanger fungerend voor de softwareleverancier. Tenslotte zetten wij een beheeromgeving op waarmee u de nieuwe manier van werken vastzet in uw organisatie.

Balance 4 Business (B4B)

Wij helpen u om uw organisatie toekomst gereed te maken. Uw softwaretools leveren u flexibiliteit, structuur van werken, continuïteit en binden uw klanten aan uw organisatie. B4B optimaliseert of vernieuwt uw software waarbij wij de aansluiting op uw organisatie meenemen. Wij werken op basis van een methodiek die zich bij meerdere bedrijven bewezen heeft (zie klantencases).