+31-621167665 info@balance4business.nl

Contactgegevens

Balance 4 Business B.V.

Ambachtsweg 27-39
3899 AL  Zeewolde
T +31 621167665
M info@balance4business.nl

Business architectuur

De architectuur die uw ambitie ondersteunt

Als ondernemer wilt u uw primaire business optimaal ondersteunen met ICT maar ook met een organisatie die afgestemd is om uw ambitie te verwezenlijken. Dit noemen wij uw businessarchitectuur.

Deze architectuur bestaat traditioneel uit hard- en software middelen. Echter uw strategie, structuur en mensen bepalen hoe er gewerkt wordt met de middelen en zijn de fundering voor uw architectuur.

Uw business ambitie kan in de loop der jaren groeien en/of veranderen, vaak afhankelijk wat voor kansen u ziet in de markt. Om die kansen te realiseren worden er vaak aanpassingen gedaan aan de manier van werken. Echter, de manier van werken dient ondersteund te worden door uw fundering en middelen.

Balance 4 Business (B4B) ontwierp een scan welke inzicht verschaft in de GAB tussen uw huidige architectuur en uw ambitie. Dit doen wij door uw ambitie te toetsen a.d.h.v. een ambitie groeimodel (zie figuur).

Dit levert een bedrijfskundig integraal advies op waarin de inrichting van de organisatie (structuur en cultuur), de te volgen ICT strategie en de te gebruiken hard- en softwaremiddelen geoptimaliseerd worden.

Balance 4 Business laat u via deze business scan ervaren of uw organisatie in balans is en daarmee op koers ligt om uw ambitie waar te maken.

Business-architectuur

VMS Piramide

Ambitie groeimodel

Benieuwd

naar wat Balance 4 Business in dit verband kan betekenen voor uw organisatie?

Neem dan contact op met ons voor vrijblijvende informatie via telefoonnummer 036-535 9340 of door middel van het invullen van het contactformulier op onze contactpagina.