+31-621167665 info@balance4business.nl

Missie

Strategie

Organisatie

B4B-Aanpak

Contactgegevens

Balance 4 Business B.V.

Ambachtsweg 27-39
3899 AL  Zeewolde
T +31 621167665
M info@balance4business.nl

Visie

Succesvolle organisaties zijn bedrijven die hun ambitie met bedrijfssoftware afstemmen op hun absorptievermogen en daar actief op sturen.

 

De komende decennia gaan organisaties zich steeds meer bezighouden met het verbeteren/optimaliseren van hun automatisering met bedrijfssoftware (businesstools). De behoefte hiervoor komt voort uit:

  • Minder beschikbaar personeel;
  • Toename ketenintegratie a.g.v. nieuwe manieren van werken (o.a. BIM);
  • Behoefte aan het creëren van onderscheidend vermogen t.o.v. concurrenten;
  • Toepassen ontzorgingsstrategieën voor klanten en transparante samenwerkingsverbanden;
  • Toenemende behoefte aan flexibiliteit a.g.v. snellere marktveranderingen;
  • Snellere software vervangingsstrategieën a.g.v. kortere Plc;
  • Veranderende markten en -werkomstandigheden (crisissituaties, etc.)

Traditioneel werd het vernieuwen/optimaliseren van businesstools gezien als een noodzakelijk kwaad. Deze projecten werden enkelzijdig ingestoken, vaak zonder doelstelling en kennis van de impact op de organisatie. Softwareprojecten werden uitgevoerd vanuit een vervangingsbehoefte.

De succesvolle organisaties van de toekomst zijn de organisaties die snel kunnen anticiperen op kansen en bedreigingen in hun omgeving, waarbij de geïntegreerde businesstools de flexibiliteit bezitten om de veranderingen te volgen.

De randvoorwaarden hierbij zijn, naast de businesstools, dat de organisatie flexibel is en zich snel kan aanpassen aan de veranderende werkmethodes. Dit heet het absorptievermogen van de organisatie.

Het succes om zich snel aan te passen zit niet alleen in de hoeveelheid beschikbare functionele tool-mogelijkheden, maar ook in de aansluitende strategie, structuur en cultuur van de organisatie.

VMS Piramide

VMS Piramide

Vanuit haar kernwaarden geeft B4B haar visie op gebruik van businesstools weer, de missie waarnaar zij streeft en de strategie hoe zij haar business uitvoert.

Absorptievermogen organisaties

ICT-Roadmap

Benieuwd

naar wat Balance 4 Business in dit verband kan betekenen voor uw organisatie?

Neem dan contact op met ons voor vrijblijvende informatie via telefoonnummer 036-535 9340 of door middel van het invullen van het contactformulier op onze contactpagina.