+31-621167665 info@balance4business.nl

Contactgegevens

Balance 4 Business B.V.

Ambachtsweg 27-39
3899 AL  Zeewolde
T +31 621167665
M info@balance4business.nl

ICT-Roadmap

De roadmap ter invulling van úw ambitie

Veel organisaties zetten bedrijfssoftware c.q. businesstools in als oplossing voor allerlei in- en externe redenen. Hieronder een aantal redenen die vaak dienen als motivatie voor de aanschaf van software:

  • Verbeteren van interne efficiency en -effectiviteit;
  • Meegaan met samenwerkingsvraagstukken uit de markt;
  • Creëren van externe flexibiliteit en bereikbaarheid;
  • Vergroten van concurrentie onderscheidend vermogen;
  • Vervangen van oude software a.g.v. stoppen onderhoud;
  • Afscheid nemen van maatwerksoftware;
  • Vergroten van imago factor.

Softwaretechnologie wordt naast bovengenoemde redenen ook steeds meer ingezet om organisaties sneller te laten reageren op kansen en bedreigingen uit de markt oftewel streven naar een nieuw ambitieniveau. Het sneller kunnen reageren op veranderingen wordt niet alleen bepaalt door de software maar ook door het aanpassingsvermogen van een organisatie. Dit aanpassingsvermogen wordt gevormd door ambitie, structuur en cultuur van een organisatie.

B4B onderkent de noodzakelijke veranderingen die uw nieuwe ambitie vereist en kan dit aantonen vooraf aanschaf of optimalisatie van uw software. Wij visualiseren daarmee de roadmap die uw organisatie dient te doorlopen om maximaal te kunnen profiteren van de software ter realisatie van de gewenste ambitie.

Balance 4 Business helpt u bij het verkrijgen van inzicht in de noodzakelijke ondersteunende organisatorische fundering.

ICT-roadmap

VMS Piramide

Benieuwd

naar wat Balance 4 Business in dit verband kan betekenen voor uw organisatie?

Neem dan contact op met ons voor vrijblijvende informatie via telefoonnummer 036-535 9340 of door middel van het invullen van het contactformulier op onze contactpagina.