+31-621167665 info@balance4business.nl

Personeelsbeleid in een veranderende organisatie

80% van uw continuiteit zit opgesloten in uw personeel

Ondernemerschap

in een wereld van professionals

Delen van informatie

sneller reageren en anticiperen

Technologie als vertrekpunt van verandering

Hoe haal ik eruit wat erin zit?

Meer handen aan het bed

met minder administratie?

Contactgegevens

Balance 4 Business B.V.

Ambachtsweg 27-39
3899 AL  Zeewolde
T +31 621167665
M info@balance4business.nl

Publieke sector

Meer realiseren met businesstools

Meer doen met minder. Of zaken slimmer organiseren. Veranderen onder invloed van politieke kleuren.

Deskundigen zijn het eens over het feit dat de wereld steeds kleiner en dus sneller wordt en daarmee ook de behoefte aan informatie verandert. Dit geldt ook voor de wisselende kabinetten van verschillende kleuren. Ieder kabinet heeft zijn eigen doelstellingen en daarmee zijn eigen behoefte aan informatie. Op basis van deze informatie vindt besluitvorming plaats. Overheidsinstellingen worden dan ook geconfronteerd met sterk wisselende informatievragen als gevolg van wisselende centrale overheden. Om deze vragen te kunnen beantwoorden dient de organisatie zo ingeregeld te zijn dat informatie snel vastgelegd, bewerkt en opgevraagd kan worden.

Balance 4 Business (B4B)

Balance 4 Business (B4B) is er voor zowel overheids- als semi-overheden. Binnen de publieke sector wordt veel geëist van het verandervermogen van de betreffende organisatie. Kijkend naar zorg en onderwijs is er een sterke groei naar zelfstandigheid in combinatie met eigen begrotingen, waarbij de zorg overstapt van centrale naar decentrale zorg. Deze instellingen worden geconfronteerd met veranderende processen en – cultuur. Businesstools worden ingezet door management (bijvoorbeeld patiëntendossier) om de vereiste flexibiliteit en transparantie te realiseren.

B4B zorgt samen met het management voor een juiste mix tussen businesstools en organisatorische fundering. B4B analyseert vooraf de gewenste ambitie met businesstools en spiegelt deze op de organisatie. Hieruit volgen knelpunten die de performance van tools in de weg staan. De instelling kiest voor de aanpassingen die haar aanstaan en B4B coördineert het verandertraject.

Indien vernieuwing van tools noodzakelijk is, selecteren wij aan de hand van uw Plan ven Eisen (PvE) een aantal businesstools, waaruit u een keuze kunt maken. De gekozen businesstool dient uw ambitie waar te maken en is beoordeeld op functionele afdekking, gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit. Om tot een eventuele juiste aanbeveling van een businesstool te komen zetten een selectie instrument in die u zekerheid kan bieden op 3 niveaus.

Na uw keuze begeleiden wij de implementatie voor u in de rol van project- en verandermanager. Hierbij fungeren wij als tegenhanger van de softwareleverancier. Tenslotte zetten wij een beheeromgeving op waarmee u de nieuwe manier van werken vastzet in uw organisatie.

B4B maakt gebruik van een verandermethodiek die zich bij meerdere organisaties heeft bewezen. Onze specialisten zijn actief in de publieke sector, begrijpen uw problemen en lossen deze integraal op. Op deze manier verdwijnen uw problemen en symptoombestrijding wordt vermeden.

Markt versus Organisatie

VMS Piramide
De moderne bouwer vertoont kameleon-eigenschappen. Hij gebruikt zijn bedrijfsgereedschap als flex-instrument en als integratieplatform met opdrachtgever en partners.

Samenhang Variabelen

Benieuwd

naar wat Balance 4 Business in dit verband kan betekenen voor uw organisatie?

Neem dan contact op met ons voor vrijblijvende informatie via telefoonnummer 036-535 9340 of door middel van het invullen van het contactformulier op onze contactpagina.