+31-621167665 info@balance4business.nl

Missie

Strategie

Organisatie

B4B-Aanpak

Contactgegevens

Balance 4 Business B.V.

Ambachtsweg 27-39
3899 AL  Zeewolde
T +31 621167665
M info@balance4business.nl

B4B-aanpak

De integrale aanpak

Bedrijven kiezen bij het oplossen van procesmatige- en personeelsproblemen vaak voor het toepassen van businesstools oftewel bedrijfssoftware. Standaardisatie en efficiency zijn hierbij vaak de sleutelwoorden. Echter, praktijkcases tonen aan dat het rendement van software aanzienlijk stijgt als men de omgeving mee optimaliseert (integrale aanpak). Helaas focussen veel bedrijven zich nog alleen op de software (enkelzijdige interventie) en niet op integratie met de organisatie.

Veel enkelzijdige softwareprojecten kosten meer dan begroot en duren langer. Vele oorzaken liggen hier ten grondslag aan. Het belangrijkste knelpunt is “de aansluiting met de organisatie”.

In organisaties zijn strategie, structuur, cultuur en middelen (bedrijfssoftware) integraal verbonden met elkaar. Bij het optimaliseren van één van de 4-variabelen (enkelzijdig insteek) leidt dit tot verstoring van de andere drie, dit veroorzaakt onrust, extra werk en daarmee vermindering van de efficiency.

Balance 4 Business (B4B) focust zich op het optimaal laten werken van de software en daarmee ook op de aansluiting met de organisatie. B4B gebruikt hierbij haar kennis van de aanwezige wetmatigheden tussen de 4-variabelen. Uitgangspunt hierbij is het ambitieniveau dat de klant heeft met de bedrijfssoftware.

De B4B-aanpak is weergegeven in bijgevoegd figuur. Dit figuur maakt duidelijk dat toetsing van de manier van werken meerzijdig is. Het gewenste ambitieniveau is de KPI van de doelstelling.

B4B verschaft u met deze aanpak inzicht in de noodzakelijke integrale aanpassingen die u het gewenste ambitieniveau opleveren. Deze manier van werken maakt dat uw software investering onderbouwd, afgebakend, transparant en succesvol is.

Samenhang organisatie

VMS Piramide

Benieuwd

naar wat Balance 4 Business in dit verband kan betekenen voor uw organisatie?

Neem dan contact op met ons voor vrijblijvende informatie via telefoonnummer 036-535 9340 of door middel van het invullen van het contactformulier op onze contactpagina.