+31-621167665 info@balance4business.nl

Privacyverklaring B4B

Contactgegevens

Balance 4 Business B.V.

Ambachtsweg 27-39
3899 AL  Zeewolde
T +31 621167665
M info@balance4business.nl

Privacyverklaring

1. Inleiding

Balance 4 Business (B4B) waarborgt de privacy van de bezoekers van onze website, haar klanten, co-makers, deelnemers aan evenementen (fysiek of online), ontvangers van nieuwsbrieven, aanvragers van informatie en aanwezigen bij demonstraties. Het is belangrijk voor B4B dat het voor iedereen duidelijk is welke informatie wij verzamelen en wat wij met deze informatie doen en welke mogelijkheden personen hebben met betrekking tot gebruik, toegang tot en aanpassing van persoonlijke informatie.

Door van onze dienstverlening gebruik te maken of door onze website te bezoeken stemt u in met het privacybeleid van B4B en al haar handelsmerken. Als u niet akkoord gaat met onze privacyverklaring verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze website en geen persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

De privacyverklaring kan worden gewijzigd door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam onze verklaring periodiek te raadplegen.

Contactgegevens
Balance 4 Business B.V.
Telefoon: +31 621167665
Email: info@balance4business.nl

Postadres
Balance 4 Business B.V.
Ambachtsweg 27-39
3899 AL Zeewolde
KvK: 32101391
BTW: NL812891521B01
WWW: https://www.balance4business.nl

2. Waarom wij data verzamelen

Wij verzamelen data om de volgende onderdelen van onze bedrijfsvoering mogelijk te maken:

 • Contact opnemen
  Om contact met onze klanten te kunnen opnemen, moeten we gegevens hiervoor hebben. Deze gegevens verstrekt u via ons contactformulier op de website, door visitekaartjes aan ons te overhandigen of met ons te e-mailen. Hiermee verzamelen wij gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en functie.
 • Mailing / Nieuwsbrief
  Voor onze email nieuwsbrieven verzamelen wij uw voornaam, achternaam, e-mailadres en functie, geslacht. Wanneer u onze nieuwsbrief ontvangt kunt u zich via een link afmelden voor de nieuwsbrief.
 • Websiteverbetering
  Met behulp van Google Analytics worden uw gegevens anoniem verzameld. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij onze website optimaliseren en onze dienstverlening verder verbeteren.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming, dan wel gebruikt ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

3. Welke persoonlijke data wij verzamelen

Persoonlijke data betekent data waarmee u als individu geïdentificeerd kan worden. Geanonimiseerde data valt hierbuiten.

Wij verzamelen identiteitsgegevens zoals bijvoorbeeld uw zakelijke N.A.W.-gegevens, werkgever, functie, titel, telefoonnummer en e-mailadres.

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Gevoelige gegevens
Wij verzamelen geen gevoelige gegevens over u. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over ras, godsdienst of gezondheid.

Dienstverlening
Wanneer wij in de uitvoering van onze dienstverlening met persoonsgegevens van onze opdrachtgever werken, dan is het privacybeleid van onze opdrachtgever van toepassing. Gegevensverwerking valt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet in onze opdracht.

Data van opdrachtgever
Wanneer uit hoofde van onze dienstverlening data van de opdrachtgever op onze systemen wordt opgeslagen, dan wordt deze data na afronding van de activiteit/het project, of op verzoek van de opdrachtgever, uit onze systemen verwijderd. Deze data wordt niet verstrekt aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Co-makers
Wanneer in onze dienstverlening sprake is van inzet van derden, dan werken deze conform onze privacyverklaring.

4. Hoe en hoe lang wij data bewaren

B4B werkt zowel digitaal als analoog. Documenten worden zorgvuldig bewaard en na gebruik vernietigd. Er zijn geen papieren dossiers met persoonsgegevens.

De systemen die wij gebruiken zijn;

 • Mail contactgegevens
  Wij gebruiken Microsoft Office365; de hierin vastgelegde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.
 • Google Analytics
  De gegevens die Google Analytics van de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
 • Nieuwsbrieven
  Wij gebruiken Mailchimp; de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.
 • Microsoft Sharepoint / OneDrive / Office365
  Voor de uitvoering van onze projecten maken wij gebruik van Microsoft’s Sharepoint, OneDrive en Office365. Hierin wordt de voornoemde projectgebonden data opgeslagen. De gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

5. Wat uw rechten zijn

Uw gegevens zijn van uzelf en blijven dat ook. Voor de volledigheid toch even een puntsgewijze opsomming van uw rechten:

 • Inzage
  U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij B4B vastgelegd zijn. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met B4B. U krijgt dan een overzicht van Uw gegevens.
 • Rectificatie
  Kloppen uw gegevens niet? Of zijn de gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door B4B. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met B4B. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.
 • Overdracht
  Mocht u de gegevens die bij B4B opgeslagen zijn willen overdragen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij heeft B4B de plicht al uw gegevens over te dragen aan de andere partij. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met B4B.
 • Wissen van gegevens
  Wilt u niet langer dat uw gegevens bij B4B vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met B4B.
 • Indienen van een klacht
  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat B4B niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
 • Stopzetten gegevensgebruik
  Wilt u niet dat B4B uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens door B4B. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met B4B.

6. Wat onze plichten zijn

B4B verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Wij verzamelen gegevens voor het verkopen van onze diensten. Wij verkopen geen informatie aan derden.

Mocht ons worden gevraagd uw gegevens te delen met derden, dan vragen wij hiervoor eerst schriftelijk uw toestemming voordat wij tot een dergelijke gegevensdeling overgaan.

Actualiteit

Laatst bijgewerkt:

27-6-2022