+31-621167665 info@balance4business.nl

Whitepapers

Klantcases

Overige Publicaties

Actualiteiten

Overige publicaties

Inzet van bedrijfssoftware

Contactgegevens

Balance 4 Business B.V.

Ambachtsweg 27-39
3899 AL  Zeewolde
T +31 621167665
M info@balance4business.nl

Wat is uw ambitie met bedrijfssoftware?

Management wordt veelvuldig geconfronteerd met aanbiedingen van bedrijfssoftware. Efficiency is vaak het motief maar concurrentie onderscheidend vermogen of klant ontzorgend gedrag niet.

De reden waarom bedrijven zich richten op efficiency komt voort vanuit de administratieve kant van de organisatie. Immers, zij zijn de controleurs van de directie. Daarnaast ligt het beheer van de bedrijfssoftware vaak bij de controller of financieel directeur. Deze heeft traditioneel meer met de interne organisatie dan met de externe.

In sommige organisaties ligt de verantwoordelijkheid van de bedrijfssoftware bij een CIO (Chief Information Officer). Deze CIO kijkt structureel breder naar hoe de bedrijfssoftware ingezet is. Dit doet hij vanuit een technische- en informatieve invalshoek en minder vanuit functioneel en businessbehoefte.

Balance 4 Business (B4B) geeft organisaties inzicht in de samenhang tussen de ambitie met bedrijfssoftware versus organisatorische inrichting. Hierbij zet B4B een ICT-groeimodel in, die per fase een logica laat zien tussen de ambitie en de daarbij best ondersteunende organisatorische fundering.

Door gebruik te maken van dit groeimodel ontstaat er een referentiekader voor directie en management om gefundeerd te praten over groei door middel van ICT-ambitie. Door de groeifase te koppelen aan het businessplan, in combinatie met een meetinstrument, wordt een investering in bedrijfssoftware veel concreter en praktischer.

ICT Roadmap