+31-621167665 info@balance4business.nl

Whitepapers

Klantcases

Overige Publicaties

Actualiteiten

Overige publicaties

Klantgericht werken met CRM

Contactgegevens

Balance 4 Business B.V.

Ambachtsweg 27-39
3899 AL  Zeewolde
T +31 621167665
M info@balance4business.nl

CRM-tool inzetten als coördinatie-element binnen klantgericht werken

Bedrijven houden zich meestal niet bezig met het ontwikkelen van een visie op het gebied van businesstools. Als dit wel geschiedt dan ligt de focus met softwaretools op efficiency en effectiviteit en is de ontwikkeling intern gericht. Binnen het betreffende bedrijf overheerste er echter een andere gedachte. De administratie was goed geregeld en men wilde zich richtte op zaken die essentieel zijn in de toekomst.

Na een door B4B uitgevoerde businessanalyse kwam boven water dat data- en informatiebeheersing in de toekomst cruciaal wordt. Kreten als BIM, juridische dossiers en versiebeheer kwamen veel over de tafel heen.

Via een selectietraject, gebaseerd op het 3-stapzekerheidsinstrument, koos de stuurgroep voor een CRM-businesstool om haar organisatie mee te versterken. Hierbij was de focus om de tool zo laagdrempelig mogelijk in te richten. Al snel werd duidelijk dat discipline en eenvoud in de inrichting de kritische succesfactoren zijn voor succesvol gebruik.

Al met al was dit een goed voorbeeld om te zien hoe een operationele vervanging van een businesstool zorgde voor vergrendeling in waarden en normen tussen 2 partijen.

3-Staps zekerheidmodel